DHL applicaties dit weekeind tijdelijk niet bereikbaar

16 november 2016 | nieuws

dhl sorteerband

Beste klant,

Om de noodzakelijke capaciteit en de stabiliteit van de depotapplicatie van DHL te borgen en te vergroten, gaat DHL over naar een nieuwe versie van de database achter dit systeem. Dit is een ingrijpende wijziging, waardoor sommige van onze toepassingen tijdelijk niet bereikbaar zullen zijn. DHL heeft daardoor ervoor gekozen dit te doen, op een tijdstip dat wij verwachten dat onze klanten en ontvangers hier zo min mogelijk hinder van ondervinden.

De implementatie/migratie begint op zaterdag 19 november om 18:00 uur en eindigt op zondag 20 november uiterlijk om 17:00 uur.

Vanaf het startmoment is elke vorm van communicatie met de database van DHL onmogelijk, waardoor voor jullie de volgende toepassingen tijdelijk niet bereikbaar zijn:

  • Interventie portal voor het doen van interventies door ontvangers.
  • De web services voor het rechtstreeks aanbieden van XML berichten is niet bereikbaar. Berichten kunnen pas na het afronden van de werkzaamheden aan DHL verzonden worden
  • Track & trace informatie zal tijdelijk niet vernieuwd worden.
  • Daarnaast zullen er tijdens deze werkzaamheden ook geen mogelijkheden zijn om pakketten af te halen of te versturen via DHL Parcelshops of Parcelstations

Wij vertrouwen erop u hiermee volledig en juist ingelicht te hebben en zullen er alles aan doen om te zorgen dat de overlast tot een minimum beperkt zal blijven.

Team Shops United

 

Team Shops United