PRIVACY POLICY

PERSOONLIJKE DATA
Shops United neemt verantwoording voor alle persoonlijke data – zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, etc. – die u met ons deelt. Deze informatie kan Shops United op twee manier verkrijgen: door middel van de aankopen die zijn gedaan of door middel van het creëren van een (persoonlijk) account. Shops United is verantwoordelijk voor deze data, welke valt onder de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (1998:204) en EU regeling 95/46/EC. De rechten met betrekking tot de Wet Bescherming Persoonsgegevens zullen geen risico lopen.

HOE GEBRUIKT SHOPS UNITED DATA
Persoonlijke gegevens gebruiken wij om onze afspraken na te komen en u een optimale service te kunnen bieden. Dit houdt in dat Shops United: (1) bijhoudt hoever een zending is in het orderproces, (2) Shops United een account onderhoudt en (3) Shops United u informatie toestuurt over nieuwe producten. Mochten er problemen zijn met het leveren van uw bestelling, gebruiken we de persoonlijke informatie om u te contacteren. We slaan de gegevens niet langer op dan nodig is voor het uitvoeren van onze diensten of zolang we het bij wet verplicht zijn.

WIE HEEFT TOEGANG TOT DATA
Wij zullen uw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen met derden voor marketingdoeleinden buitenom Shops United. Shops United stuurt gegevens alleen door naar derden om aan onze verplichtingen aan u te kunnen voldoen. Zo stuurt Shops United uw gegevens bijvoorbeeld aan leveranciers en verzendpartners in verband met het afleveren van bestellingen. Shops United mag persoonlijke gegevens ook doorgeven aan organisaties zoals kredietcontrole- of incassobureaus in verband met kredietcontroles, identiteitscontroles, het bijhouden van de kredietwaardigheid en het uitvoeren van incasso’s.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
We hebben zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, manipulatie, onbevoegde toegang en dergelijke zaken. Bij Shops United beschermen we gegevens door encryptie. SSL staat voor Secure Sockets Layer (SSL) en is een functie die alle informatie die tussen de koper en de verkoper versleutelt.

DATA BETALINGEN
Om betalingen bij ons zo veilig mogelijk te maken wordt alle informatie in versleutelde vorm verzonden met gebruik van SSL. Dit betekent dat de informatie door een beveiligde verbinding wordt verstuurd en dat uw betalings- en rekeninggegevens niet door externe partijen bekeken kunnen worden. Voor creditcardbetalingen werken we samen met geautoriseerde betalingspartners die direct controleren of de creditcard geldig is voor aankopen. Onze betalingspartners verwerken uw creditcardgegevens volgens de hoogste veiligheidsstandaard. Als u met een creditcard betaalt, behouden we ons het recht een identiteitscontrole uit te voeren.

LINKS
Shop-united.nl kan links bevatten naar andere websites waar Shops United geen invloed op heeft. We accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor de behandeling van persoonsgegevens of voor de inhoud van deze websites.

COPYRIGHT
De inhoud van deze website is eigendom van Shops United.